banner canon 1 banner canon 2 banner canon 3 banner canon 4 banner canon 5
1 2 3 4 5
thanh ngang 1
Loading...

Máy scan canon

Máy quét

Máy quét phẳng Canon
Máy quét Canon Lide 120
Giá : 1.480.000 (có VAT) 
Máy quét Canon Lide 220
Giá : 2.380.000 (có VAT) 

Máy quét Canon 9000F Mark II
Giá : 5.800.000 (có VAT) 

Máy quét Canon DR F120
Giá : 9.800.000 (có VAT)

Máy scan hai mặt tự động liên tục Canon

Máy quét Canon P215-II
Giá : 7.600.000 (có VAT)

Máy quét Canon DR F120
Giá : 9.800.000 (có VAT)

Máy quét Canon DR C225
Giá : 14.800.000 (có VAT)

 Máy quét Canon DR C130
Giá : 19.800.000 (có VAT)

Máy quét Canon DR C240
Giá : 21.000.000 (có VAT)

Máy quét Canon DR M140
Giá : 37.000.000 (có VAT)

Máy quét Canon DR M160-II
Giá : 41.000.000 (có VAT)
Copyright © Canon | Thiết kế bởi Trường Thịnh Phát